Wysyłka i zwroty

Wysyłka

Produkty fizyczne

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w siedzibie sprzedaży jest bezpłatny.
4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi najczęściej 2-3dni, w szczególnych wypadkach może się wydłużyć do 21 Dni Roboczych. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Zwroty

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie.


Należy w tym celu odesłać produkt na adres:

SHOWDMX.PL
ul. Powstańców Wlkp. 16
89-210 Łabiszyn


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdziesz w tym miejscu:LINK

Taki dokument możesz nam również dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres mailowy: info@showdmx.pl


Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.


W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługodawca w ciągu 14 dni od otrzymania towaru zwraca na wskazane konto lub przekazem pocztowym wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności. Koszt odesłania towaru ponosi Konsument.


Zwrot towaru nie dotyczy treści cyfrowych, w takim przypadku odstąpienie od umowy jest możliwe tylko jeśli Konsument nie otrzymał linku umożliwiającego pobranie pliku.